Prop.: Ademir Akiya Isogai
 
 

Aijoo go Hikaru Tsuki
09/11/2014Pai: Tempou go Aso Inoue
Mãe: Danka go Hikaru Tsuki