Prop: Ademir Akiya Isogai
 
 

Junko go Kawamura
24/06/2015Pai: Tetsu go Hikaru Tsuki
Mãe: Yukie go Aso Inoue