Prop.: Ademir Akiya Isogai
 
 

Saitama go Hikaru Tsuki
20/02/2014Pai: Tempou go Aso Inoue
Mãe: Reiko go Hikaru Tsuki