Prop.:
           Ademir Akiya Isogai
 

Yooji go Hikaru Tsuki
01/08/2012Pai: Akinori go no Daiichi Ni
Mãe: Ai-Jizen go of Fighting Dog