Filhotes... - Ninhadas previstas e disponíveis...

 
 
                             - Koma & Kachi                - Genzai & Yooji
   
                             - Genzai & Yooji                - Daikichi & Sakari
   
                             - Daisuki & Yui                - Shouta & Dairin
   
                             - Shouta & Sakari                - Shun & Uran

cachorro 41.gif (12888 bytes)